Wybrane wyniki badań

źródło: Health at a Glance: Europe 2016

Odsetek pacjentów sądzących, że lekarze udzielają zrozumiałych wyjaśnień.

Belgia
0%
Luksemburg
0%
Portugalia
0%
Czechy
0%
Niemcy
0%
Wielka Brytania
0%
Estonia
0%
Holandia
0%
EU 11
0%
Norwegia
0%
Francja
0%
Szwajcaria
0%
Szwecja
0%
Polska
0%

Odsetek pacjentów sądzących, że lekarze angażują ich w podejmowanie decyzji dotyczących leczenia

Luksemburg
0%
Belgia
0%
Portugalia
0%
Wielka Brytania
0%
Niemcy
0%
Holandia
0%
Norwegia
0%
Czechy
0%
Szwajcaria
0%
Szwecja
0%
Francja
0%
EU 11
0%
Estonia
0%
Hiszpania
0%
Polska
0%

Odsetek pacjentów sądzących, że lekarze poświęcają im wystarczająco dużo czasu podczas konsultacji

Belgia
0%
Czechy
0%
Luksemburg
0%
Portugalia
0%
Niemcy
0%
Estonia
0%
Wielka Brytania
0%
Holandia
0%
Szwajcaria
0%
EU 11
0%
Francja
0%
Norwegia
0%
Szwecja
0%
Polska
0%

Odsetek pacjentów sądzących, że lekarze dają możliwość zadawania pytań i przedstawienia wątpliwości

Belgia
0%
Luksemburg
0%
Szwajcaria
0%
Czechy
0%
Niemcy
0%
Holandia
0%
Wielka Brytania
0%
Portugalia
0%
Norwegia
0%
Estonia
0%
EU 11
0%
Francja
0%
Szwecja
0%
Polska
0%

Wybrane wyniki badań

źródło: Fundacja MY Pacjenci – badanie „Lekarze i pacjenci w Polsce – model relacji w gabinecie lekarskim A.D. 2016“

Z jakiego powodu szuka Pani/Pan informacji o swojej chorobie lub jej leczeniu w internecie?

Ciekawość i chęć pogłębienia wiedzy
0%
Brak zaufania do lekarza
0%
Przygotowanie do wizyty "aby wiedzieć o co pytać"
0%
Diagnoza i podjęcie decyzji o leczeniu (w tym samoleczeniu)
0%
Łatwy dostęp do informacji
0%
Profilaktyka
0%
Brak lub niewystarczające informacje od lekarza
0%
Obawa o własne zdrowie
0%
Problemy z dostępem do lekarza
0%
Problem ze zrozumieniem informacji od lekarza
0%

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem: Polecam swojego lekarza innym pacjentom?

Zdecydowanie nie
0%
Raczej nie
0%
Trudno powiedzieć
0%
Raczej tak
0%
Zdecydowanie tak
0%

LEKARZE W BADANIACH OPINII SPOŁECZNEJ 2016

źródło: Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji
Naczelnej Izby Lekarskiej